Hợp đồng hoán đổi (SWAP) là gì? Đặc điểm, phân loại, cách giao dịch

SWAP là một loại hợp đồng phái sinh, cho phép các bên liên quan hoán đổi lãi suất, tiền tệ hay hàng hóa. Đặc điểm chính của hợp đồng này là khả năng phòng ngừa rủi ro và tận dụng cơ hội từ biến động của thị trường.

Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và lợi ích của hợp đồng SWAP, mời bạn theo dõi bài viết của CF Việt.

Hợp đồng hoán đổi (SWAP) là gì?

Hợp đồng hoán đổi là gì?

Hợp đồng hoán đổi là gì?

Hợp đồng hoán đổi (SWAP) là một dạng hợp đồng tài chính được ký kết giữa hai bên thường là hai tổ chức hay cá nhân, nhằm mục đích trao đổi các luồng tiền, tài sản hoặc lợi ích tài chính theo một phương thức cụ thể trong một khoảng thời gian được xác định trước.

Trong SWAP, hai bên đối tác thỏa thuận chi trả các khoản thanh toán định kỳ cho nhau, tạo ra sự linh hoạt trong quản lý rủi ro tài chính và tối ưu hóa cấu trúc tài chính. 

Đặc điểm của SWAP

Đặc điểm của SWAP

Đặc điểm của SWAP

SWAP có những đặc điểm nổi bật sau:

 • Tính linh hoạt: Hợp đồng hoán đổi không được giao dịch trên thị trường tập trung mà thường được giao dịch trên thị trường OTC (Over-The-Counter), cho phép các điều khoản của hợp đồng được tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của các bên tham gia.
 • Thu xếp hợp đồng: Việc ký kết hợp đồng hoán đổi thường đòi hỏi sự tham gia của các tổ chức trung gian như ngân hàng hoặc nhà tạo lập thị trường, nhằm kết nối các bên sử dụng cuối cùng.
 • Phòng ngừa rủi ro: SWAP thường được sử dụng để phòng ngừa các rủi ro tài chính như rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro giá cổ phiếu.
 • Giá trị bằng 0: Khi ký kết, hợp đồng SWAP có giá trị bằng không và không yêu cầu thanh toán tiền mặt giữa các bên, trừ khi có vi phạm hợp đồng.
 • Nguyên tắc bù trừ: Hợp đồng hoán đổi thực hiện theo nguyên tắc bù trừ, giảm thiểu rủi ro tín dụng.
 • Giao dịch trên thị trường phi tập trung: Hợp đồng hoán đổi chỉ được giao dịch trên thị trường phi tập trung (OTC), nơi các bên có thể thỏa thuận trực tiếp với nhau.
 • Tránh rủi ro tài chính: Hợp đồng giúp các bên tránh được rủi ro tài chính do biến động tỷ giá và chênh lệch giá, đồng thời giúp đạt được ngoại tệ và tỷ giá mà không cần qua giao dịch ngân hàng.

Phân loại các loại SWAP

Dưới đây là phân loại chi tiết 5 loại hợp đồng hoán đổi:

Hoán đổi lãi suất (Interest rate swap)

Hoán đổi lãi suất (Interest rate swap)

Hoán đổi lãi suất

Hợp đồng hoán đổi lãi suất là một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi dòng lãi suất với nhau, nhằm mục đích quản lý rủi ro tài sản hoặc nợ. Có hai loại lãi suất chính trong hợp đồng này là lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Ví dụ: Bên A và B thỏa thuận trao đổi dòng lãi suất trong 5 năm. Bên A trả lãi suất cố định cho B, còn B trả lãi suất thả nổi cho A. Nếu lãi suất thả nổi tăng, B sẽ nhận được lợi ích, trong khi nếu giảm, A sẽ được hưởng lợi.

Hoán đổi tiền tệ (Currency swap)

Hoán đổi tiền tệ

Hoán đổi tiền tệ

Hợp đồng hoán đổi tiền tệ là thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi khoản tiền gốc và lãi cố định của một khoản vay để lấy một khoản tiền gốc và lãi cố định tương đương của một khoản vay của một loại đồng tiền khác.

Ví dụ: Công ty C ở Việt Nam muốn vay USD nhưng chỉ có thể vay VND, trong khi Công ty D ở Mỹ muốn vay VND nhưng chỉ có thể vay USD. Hai công ty có thể ký kết một hợp đồng hoán đổi tiền tệ để trao đổi các khoản vay của mình.

Hoán đổi tín dụng (Credit swap)

Hoán đổi tín dụng

Hoán đổi tín dụng

Đây là loại hợp đồng phái sinh tín dụng, trong đó bên mua đồng ý thanh toán một khoản tiền định kỳ cho bên bán. Trong trường hợp công cụ tài chính cơ sở mất khả năng thanh toán, bên mua sẽ nhận được khoản bồi thường từ bên bán.

Ví dụ: Công ty E muốn bảo hiểm rủi ro mất khả năng thanh toán của một khoản nợ. Công ty F đồng ý nhận rủi ro này và nhận phí bảo hiểm từ Công ty E thông qua một hợp đồng hoán đổi tín dụng.

Hoán đổi hàng hóa (Commodity swap)

Hoán đổi hàng hóa

Hoán đổi hàng hóa

Hợp đồng hoán đổi hàng hóa là thỏa thuận dựa trên hợp đồng giữa hai bên, trong đó giá thả nổi của hàng hóa được trao đổi lấy giá cố định trong một khoảng thời gian xác định.

Ví dụ: Công ty G sản xuất dầu và muốn cố định giá dầu để tránh rủi ro giá dầu biến động. Công ty H đồng ý trả cho Công ty G một giá cố định cho dầu, trong khi nhận lại giá thị trường của dầu từ Công ty G thông qua một hợp đồng hoán đổi hàng hóa.

Hoán đổi chứng khoán vốn (Equity swap)

Hoán đổi chứng khoán vốn

Hoán đổi chứng khoán vốn

Hợp đồng hoán đổi chứng khoán vốn là một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi dòng tiền vào một ngày xác định trong tương lai, gồm dòng tiền thả nổi từ lãi suất và từ cổ phiếu hoặc chỉ số thị trường.

Ví dụ: Công ty I muốn hưởng lợi từ sự tăng giá của cổ phiếu mà không sở hữu chúng, trong khi Công ty J muốn cố định lợi tức từ cổ phiếu. Hai công ty có thể ký kết một hợp đồng hoán đổi chứng khoán vốn để trao đổi lợi tức và lãi suất với nhau.

Quy trình giao dịch hợp đồng SWAP

Quy trình giao dịch hợp đồng hoán đổi (SWAP) bao gồm các bước sau:

 • Xác định nhu cầu: Cả hai bên tham gia cần xác định rõ nhu cầu và mục tiêu của việc giao dịch SWAP, bao gồm việc quản lý rủi ro, tối ưu hóa chi phí vay hoặc đạt được khả năng thanh khoản.
 • Tìm kiếm đối tác: Bên cần giao dịch sẽ tìm kiếm đối tác có nhu cầu phù hợp để thực hiện hợp đồng SWAP.
 • Thương lượng điều khoản: Hai bên sẽ thương lượng các điều khoản của hợp đồng, bao gồm lãi suất, số tiền, loại tiền tệ, và thời hạn của hợp đồng.
 • Ký kết hợp đồng: Sau khi thỏa thuận về các điều khoản, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng hoán đổi.
 • Thực hiện các khoản thanh toán: Các bên sẽ thực hiện các khoản thanh toán định kỳ theo thỏa thuận trong hợp đồng. Thanh toán có thể bao gồm lãi suất cố định, lãi suất thả nổi, hoặc các luồng tiền khác tùy thuộc vào loại hợp đồng SWAP.
 • Quản lý hợp đồng: Trong suốt thời gian của hợp đồng, các bên cần theo dõi và quản lý hợp đồng để đảm bảo việc tuân thủ các điều khoản và xử lý các vấn đề phát sinh.
 • Đáo hạn hoặc chấm dứt hợp đồng: Khi hợp đồng đến hạn hoặc có sự thay đổi từ một trong hai bên, hợp đồng có thể được đáo hạn hoặc chấm dứt theo thỏa thuận.

Lời kết

Trên đây là thông tin cơ bản về hợp đồng hoán đổi (SWAP), một công cụ tài chính linh hoạt. Theo dõi top sàn Forex uy tín của CF Việt để cập nhật kiến thức và kỹ năng giao dịch hiệu quả.

+ posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TOP Sàn Crypto

Đấu Trường Giao Dịch SuperX, 500,000 USDT đang gọi tên bạn

OKX

Hưởng mức phí thấp nhất, giao dịch nhanh nhất, API mạnh mẽ

Chiến thần giao ngay - Nhận phần chia từ tổng thưởng 100.000 USDT

Nền tảng giao dịch sao chép tiền điện tử lớn nhất thế giới, bảo mật an toàn

Giao dịch cả khi đang di chuyển. Mọi lúc, mọi nơi, thanh khoản tức thì

TOP Sàn Forex

Khớp lệnh nhanh, Spread ổn định, Rút tiền tức thì, Miễn phí hoa hồng

HFM

Khớp lệnh cực nhanh, nạp và rút tiền nhanh chóng, tài khoản miễn phí phí qua đêm

Giao dịch nhanh chóng, Bảo mật an toàn, Mức chênh lệch cực thấp

Miễn phí giao dịch qua đêm, sản phẩm giao dịch đa dạng, nạp rút nhanh chóng

XTB

Nền tảng tiên tiến, tốc độ xử lý cực nhanh, bảo mật an toàn