BVPS là gì? Ý nghĩa và cách tính chỉ số BVPS cho nhà đầu tư

Chỉ số BVPS là gì? Đây là một chỉ số tài chính quan trọng mà nhà đầu tư cần biết để đánh giá giá trị của một cổ phiếu. BVPS là viết tắt của Book Value Per Share, tức giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Cách tính chỉ số BVPS khá đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại rất sâu sắc. 

Theo dõi bài viết của CF Việt để hiểu rõ hơn về chỉ số BVPS nhé.

Chỉ số BVPS là gì? 

Chỉ số BVPS là gì? 

Chỉ số BVPS là gì?

BVPS là giá trị sổ sách của một cổ phiếu, thể hiện tổng số tiền thu được nếu thanh lý toàn bộ tài sản sau khi trừ đi hết các khoản nợ phải trả của công ty. Đây là khoản tiền mà các chủ nợ và cổ đông công ty có thể nhận được trong trường hợp công ty bị giải thể, phá sản.

Ý nghĩa của chỉ số BVPS 

Ý nghĩa của chỉ số BVPS 

Ý nghĩa của chỉ số BVPS

 • So sánh giá cổ phiếu với giá trị sổ sách: Chỉ số BVPS giúp so sánh giữa giá cổ phiếu trên thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu của doanh nghiệp. Nếu BVPS thấp hơn giá cổ phiếu trên thị trường, có thể ngụ ý rằng nhà đầu tư đang mua cổ phiếu với giá cao hơn giá trị sổ sách thực tế của doanh nghiệp. Ngược lại, nếu BVPS cao hơn giá cổ phiếu trên thị trường, có thể đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang bị định giá thấp hơn so với giá trị sổ sách của nó.
 • Áp dụng trong công thức tính P/B: Đây là một phần của công thức tính chỉ số P/B, tức là hệ số giá trị thị trường trên giá trị sổ sách. Chỉ số P/B thể hiện mức độ định giá của cổ phiếu so với giá trị sổ sách của nó. Nó được sử dụng để đánh giá xem cổ phiếu đang được định giá cao hay thấp so với giá trị sổ sách của doanh nghiệp.
 • Phản ánh sự tăng trưởng giá trị: BVPS tăng dần thể hiện rằng cổ phiếu của doanh nghiệp đang tăng giá trị của mình theo thời gian.
 • Liên quan đến giá trị sổ sách của cổ phiếu: BVPS cung cấp thông tin về giá trị sổ sách của cổ phiếu, đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán chỉ số P/B. Chỉ số này cho biết giá trị mà cổ đông sẽ nhận được trong trường hợp công ty bị phá sản và có thể giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ rủi ro và tiềm năng đầu tư của cổ phiếu.

Công thức tính BVPS 

Công thức tính BVPS 

Công thức tính BVPS

Để tính BVPS (Book Value Per Share), chúng ta sử dụng công thức sau:

BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình – Nợ)/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 

hoặc BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình) / Tổng số lượng cổ phiếu đang được lưu hành

Trong đó:

 • Nguồn vốn chủ sở hữu chính là (Tổng tài sản – Nợ phải trả).
 • Tổng tài sản bao gồm (Nguồn vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả).
 • Nợ phải trả được xác định bằng (Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn).
 • Tài sản vô hình là loại tài sản không có hình thái vật chất (hợp đồng, bằng sáng chế, bằng chứng nhận,…) được xác định bằng (Nguyên giá – Giá trị hao mòn lũy kế)

Một ví dụ cụ thể về chỉ số BVPS là như sau: Giả sử Công ty XYZ có tổng giá trị tài sản là 800 triệu đồng, trong đó bao gồm cả tài sản vô hình trị giá 100 triệu đồng. Tổng số nợ của công ty là 200 triệu đồng và có 50,000 cổ phiếu lưu hành trên thị trường. 

Áp dụng công thức, ta tính được BVPS của công ty XYZ là (800.000.000 – 100.000.000 – 200.000.000)/ 50.000 = 10,000 đồng/cổ phiếu. Điều này cho thấy mỗi cổ phiếu của công ty có giá trị sổ sách trung bình là 10.000 đồng.

Một số hạn chế của chỉ số BVPS

Một số hạn chế của chỉ số BVPS

Một số hạn chế của chỉ số BVPS

Mặc dù BVPS là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính, nhưng cũng có một số hạn chế cần biết đó là: 

Độ trễ về thời gian 

Chỉ số này thường không được cập nhật thường xuyên và liên tục, mà phần lớn chỉ được cập nhật khi Báo cáo tài chính thường kỳ của một doanh nghiệp được công bố. Điều này làm cho nhà đầu tư chỉ có thể biết được BVPS theo từng quý hoặc năm và lúc này mới có thể đánh giá giá trị sổ sách của doanh nghiệp. Do đó, tính tham khảo của BVPS có thể bị hạn chế.

Không hoàn toàn chính xác 

Thứ 2, BVPS không phải là chỉ số chính xác tuyệt đối. Đây chỉ là một chỉ mục kế toán và nó sẽ thay đổi và điều chỉnh tùy vào từng trường hợp. Do đó, BVPS thường không hoàn toàn chính xác 100%.

Thiếu khách quan

Cuối cùng, chỉ số BVPS có thể thiếu tính khách quan. Việc đánh giá giá trị sổ sách thường được xem xét căn cứ vào một số yếu tố nhất định, trong khi có nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị sổ sách hơn. Ngoài ra, việc đánh giá cũng ít dựa trên các khía cạnh và trường hợp đặc biệt. 

Giả sử 1 công ty công nghệ sở hữu ít tài sản hữu hình và phần lớn là tài sản vô hình như bằng sáng chế hoặc bản quyền. Khi đánh giá BVPS, giá trị sổ sách của công ty có thể bị thấp hơn do lượng tài sản vô hình này.

Hướng dẫn doanh nghiệp tăng tỷ lệ BVPS

Hướng dẫn doanh nghiệp tăng tỷ lệ BVPS

Hướng dẫn doanh nghiệp tăng tỷ lệ BVPS

Để tăng tỷ lệ BVPS, các doanh nghiệp có thể thực hiện một số biện pháp sau:

 • Mua lại cổ phiếu: Công ty có thể sử dụng khoản thu nhập để mua lại các cổ phiếu của mình từ các cổ đông. Việc mua lại cổ phiếu giúp giảm số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường, từ đó tăng giá trị sổ sách và tỷ lệ BVPS của cổ phiếu.
 • Giảm nợ: Sử dụng khoản thu nhập để thanh toán và giảm đi các khoản nợ phải trả của công ty. Việc giảm nợ giúp cải thiện cơ cấu vốn và tăng vốn chủ sở hữu, từ đó tăng tỷ lệ BVPS.
 • Tăng lợi nhuận: Tăng doanh thu và lợi nhuận thông qua các biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, cải thiện sản phẩm và dịch vụ, mở rộng thị trường, hoặc cắt giảm chi phí. Lợi nhuận tăng cũng đồng nghĩa với việc tăng vốn chủ sở hữu và BVPS.
 • Tăng tài sản: Đầu tư vào các tài sản có thể tăng giá trị theo thời gian như bất động sản, công nghệ hoặc mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng. Tăng tài sản sẽ tăng giá trị sổ sách và BVPS của công ty.

Tổng kết 

Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về chỉ số BVPS và cách sử dụng nó để đánh giá giá trị của cổ phiếu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chỉ số tài chính khác, bạn có thể tham khảo tại top sàn forex uy tín của CF Việt – nơi cung cấp nhiều kiến thức bổ ích về đầu tư ngoại hối. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này!

+ posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TOP Sàn Crypto

Đấu Trường Giao Dịch SuperX, 500,000 USDT đang gọi tên bạn

OKX

Hưởng mức phí thấp nhất, giao dịch nhanh nhất, API mạnh mẽ

Chiến thần giao ngay - Nhận phần chia từ tổng thưởng 100.000 USDT

Nền tảng giao dịch sao chép tiền điện tử lớn nhất thế giới, bảo mật an toàn

Giao dịch cả khi đang di chuyển. Mọi lúc, mọi nơi, thanh khoản tức thì

TOP Sàn Forex

Khớp lệnh nhanh, Spread ổn định, Rút tiền tức thì, Miễn phí hoa hồng

HFM

Khớp lệnh cực nhanh, nạp và rút tiền nhanh chóng, tài khoản miễn phí phí qua đêm

Miễn phí giao dịch qua đêm, sản phẩm giao dịch đa dạng, nạp rút nhanh chóng

Giao dịch nhanh chóng, Bảo mật an toàn, Mức chênh lệch cực thấp

XTB

Nền tảng tiên tiến, tốc độ xử lý cực nhanh, bảo mật an toàn