Các loại lệnh trong Forex mà nhà đầu tư mới cần phải biết

Việc hiểu rõ về các loại lệnh trong forex là một khởi đầu quan trọng để thành công trong việc giao dịch và đầu tư. Các loại lệnh trong forex không chỉ là những công cụ quản lý rủi ro mà còn là bước quyết định quan trọng đối với nhà giao dịch.

Vậy trong giao dịch thị trường ngoại hối có những loại lệnh quan trọng nào mà nhà đầu tư cần quan tâm. Hãy cùng theo dõi chi tiết ngay bên dưới đây cùng CF Việt nhé.

Các loại lệnh trong Forex thường dùng nhất

Lệnh thị trường (Market Order)

Lệnh thị trường (Market Order)

Lệnh thị trường (Market Order)

Lệnh thị trường (Market Order) là loại lệnh mua hoặc bán tại mức giá hiện tại trên thị trường. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch muốn thực hiện giao dịch ngay lập tức với giá thị trường hiện tại, mà không đặt ra điều kiện cụ thể về mức giá.

Ví dụ: Lệnh mua thị trường (Market Buy Order): Giả sử nhà giao dịch muốn mua một cặp tiền tệ EUR/USD, với lệnh thị trường. Nếu giá thị trường hiện tại của EUR/USD là 1.1500, lệnh mua thị trường sẽ thực hiện giao dịch ngay lập tức ở mức giá này.

 • Nếu giá thị trường tăng lên 1.1520 trong khoảng thời gian ngắn sau khi đặt lệnh, giao dịch sẽ được thực hiện ở mức giá 1.1520.
 • Nếu giá thị trường giảm xuống 1.1480, giao dịch sẽ được thực hiện ở mức giá 1.1480.

Ví dụ: Lệnh bán thị trường (Market Sell Order): Giả sử như trên, nhưng trường hợp lúc này là bán:

 • Nếu giá thị trường tăng lên 1.1580 sau khi đặt lệnh, giao dịch sẽ được thực hiện ở mức giá 1.1580.
 • Nếu giá thị trường giảm xuống 1.1520, giao dịch sẽ được thực hiện ở mức giá 1.1520.

Lệnh chờ (Pending Order)

Lệnh chờ (Pending Order)

Lệnh chờ (Pending Order)

Sell Limit

Sell Limit là một trong các lệnh forex được sử dụng nhiều nhất. Sell Limit thực hiện khi nhà giao dịch muốn bán một cặp tiền tệ khi giá đạt đến một mức giá cụ thể hoặc cao hơn so với mức giá hiện tại. Lệnh chờ này được sử dụng khi nhà giao dịch kỳ vọng rằng giá sẽ tăng lên và đạt đến mức giá mong muốn trước khi quay đầu giảm.

Ví dụ: Giả sử hiện tại giá của cặp tiền tệ EUR/USD là 1.1600 và nhà giao dịch muốn bán (Short) khi giá tăng lên mức 1.1650. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ đặt một lệnh chờ Sell Limit tại mức giá 1.1650:

 • Nếu giá EUR/USD tăng lên và chạm vào mức giá 1.1650, lệnh chờ Sell Limit sẽ tự động kích hoạt và thực hiện một lệnh bán ngay lập tức.
 • Tuy nhiên, nếu giá không đạt đến mức giá 1.1650, lệnh sẽ tiếp tục đợi cho đến khi giá đạt đến mức giá được xác định hoặc đến khi nhà giao dịch quyết định hủy bỏ lệnh.

Buy Limit

Buy Limit được sử dụng khi nhà giao dịch muốn mua một cặp tiền tệ khi giá đạt đến một mức giá cụ thể hoặc thấp hơn so với mức giá hiện tại. Lệnh chờ này thường được sử dụng khi nhà giao dịch kỳ vọng rằng giá sẽ giảm xuống và đạt đến mức giá mong muốn trước khi quay đầu tăng.

Ví dụ: Giả sử hiện tại giá của cặp tiền tệ EUR/USD là 1.1600 và nhà giao dịch muốn mua (Long) khi giá giảm xuống mức 1.1550. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ đặt một lệnh chờ Buy Limit tại mức giá 1.1550:

 • Nếu giá EUR/USD giảm xuống và chạm vào mức giá 1.1550, lệnh chờ Buy Limit sẽ tự động kích hoạt và thực hiện một lệnh mua ngay lập tức.
 • Tuy nhiên, nếu giá không giảm xuống đến mức giá 1.1550, lệnh sẽ tiếp tục đợi cho đến khi giá đạt đến mức giá được xác định hoặc đến khi nhà giao dịch quyết định hủy bỏ lệnh.

Sell Stop

Sell Stop được sử dụng khi nhà giao dịch muốn bán một cặp tiền tệ khi giá xuống đến một mức giá cụ thể hoặc thấp hơn so với mức giá hiện tại. Lệnh chờ này thường được sử dụng khi nhà giao dịch kỳ vọng rằng giá sẽ giảm xuống và đạt đến mức giá mong muốn sau khi đã vượt qua một mức hỗ trợ quan trọng.

Ví dụ: Giả sử hiện tại giá của cặp tiền tệ EUR/USD là 1.1600 và nhà giao dịch muốn bán (Short) khi giá giảm xuống mức 1.1550. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ đặt một lệnh chờ Sell Stop tại mức giá 1.1550.

 • Nếu giá EUR/USD giảm xuống và chạm vào mức giá 1.1550, lệnh chờ Sell Stop sẽ tự động kích hoạt và thực hiện một lệnh bán ngay lập tức.
 • Nhưng nếu giá không giảm xuống đến mức giá 1.1550, lệnh sẽ tiếp tục đợi cho đến khi giá đạt đến mức giá được xác định hoặc đến khi nhà giao dịch quyết định hủy bỏ lệnh.

Buy Stop

Lệnh này được sử dụng khi nhà giao dịch muốn mua một cặp tiền tệ khi giá tăng lên đến một mức giá cụ thể hoặc cao hơn so với mức giá hiện tại. Lệnh chờ này thường được sử dụng khi nhà giao dịch kỳ vọng rằng giá sẽ tăng lên và vượt qua một mức kháng cự quan trọng.

Ví dụ: Giá của cặp tiền tệ EUR/USD là 1.1600 và nhà giao dịch muốn mua (Long) khi giá tăng lên mức 1.1650. Trong trường hợp này, anh ta sẽ đặt một lệnh chờ Buy Stop tại mức giá 1.1650.

 • Nếu giá EUR/USD tăng lên và chạm vào mức giá 1.1650, lệnh chờ Buy Stop sẽ tự động kích hoạt và thực hiện một lệnh mua ngay lập tức.
 • Trường hợp, nếu giá không tăng lên đến mức giá 1.1650, lệnh sẽ tiếp tục đợi cho đến khi giá đạt đến mức giá được xác định hoặc đến khi nhà giao dịch quyết định hủy bỏ lệnh.

Các lệnh giao dịch khác

Take Profit

Take Profit

Take Profit

Take Profit là một lệnh đặt trước trong giao dịch ngoại hối để đóng một lệnh mua hoặc bán khi giá đạt đến một mức lợi nhuận cụ thể. Nó giúp nhà giao dịch tự động đóng một vị thế khi giá đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra, giữ cho lợi nhuận được ghi nhận và giảm rủi ro.

Ví dụ: Giả sử nhà đầu tư đã mở một lệnh mua (long) trên cặp tiền tệ EUR/USD tại giá 1.1600. Anh ta có kỳ vọng rằng giá sẽ tăng lên và muốn chốt lời khi giá đạt đến 1.1700. Trong trường hợp này, sẽ đặt một lệnh Take Profit tại mức giá 1.1700.

 • Nếu giá tăng lên và chạm vào mức giá 1.1700, lệnh Take Profit sẽ tự động kích hoạt và đóng lệnh mua ngay lập tức, ghi nhận lợi nhuận.
 • Tuy nhiên, nếu giá không đạt đến mức giá 1.1700 và thay đổi hướng, lệnh Take Profit sẽ tiếp tục đợi cho đến khi giá đạt đến mức lợi nhuận đã được xác định hoặc khi bạn quyết định hủy bỏ lệnh.

Stop Loss

Lệnh Stop Loss

Lệnh Stop Loss

Stop Loss là một lệnh đặt trước trong giao dịch ngoại hối (forex) để giới hạn lỗ khi giá di chuyển ngược hướng so với dự định của nhà giao dịch. Lệnh này giúp tự động đóng một vị thế khi giá đạt đến một mức giá nhất định, giữ cho tổn thất rủi ro ở mức chấp nhận được.

Ví dụ: Giả sử bạn đã mở một lệnh bán (short) trên cặp tiền tệ EUR/USD tại giá 1.1600. Bạn kỳ vọng giá sẽ giảm, nhưng để giảm rủi ro, bạn muốn đóng lệnh nếu giá tăng lên một mức nào đó. Trong trường hợp này, bạn đặt một lệnh Stop Loss tại mức giá 1.1650.

 • Nếu giá tăng lên và chạm vào mức giá 1.1650, lệnh Stop Loss sẽ tự động kích hoạt và đóng lệnh bán ngay lập tức, giữ cho tổn thất rủi ro ở mức chấp nhận được.
 • Ngược lại, nếu giá không đạt đến mức giá 1.1650 và tiếp tục giảm, lệnh Stop Loss sẽ tiếp tục đợi cho đến khi giá đạt đến mức lỗ rủi ro đã được xác định hoặc khi bạn quyết định hủy bỏ lệnh.

Trailing stop

Lệnh Trailing stop

Lệnh Trailing stop

Lệnh Trailing Stop là một dạng lệnh Stop Loss đặc biệt, nó tự động điều chỉnh mức Stop Loss theo hướng lợi nhuận của giao dịch. Khi giá tăng (đối với lệnh mua) hoặc giảm (đối với lệnh bán), mức Stop Loss cũng tăng hoặc giảm theo một khoảng cách cố định.

Mục tiêu là giữ cho khoảng lợi nhuận mà bạn đã đạt được trong giao dịch mà không làm giảm cơ hội lợi nhuận nếu thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng mong muốn.

Ví dụ: Lệnh Trailing Stop trong lệnh Mua (Long):

 • Bạn mở một lệnh mua trên cặp tiền tệ EUR/USD tại giá 1.1600.
 • Bạn đặt một lệnh Trailing Stop với khoảng cách là 20 pips.
 • Nếu giá tăng lên và đạt đến 1.1620, Trailing Stop sẽ điều chỉnh mức Stop Loss lên 1.1600 (giá mở cửa) + 20 pips = 1.1620.
 • Nếu giá tiếp tục tăng và đạt đến 1.1650, Trailing Stop sẽ điều chỉnh mức Stop Loss lên 1.1630 (giá mới cao nhất) + 20 pips = 1.1650.

Ví dụ: Lệnh Trailing Stop trong lệnh Bán (Short):

 • Bạn mở một lệnh bán trên cặp tiền tệ USD/JPY tại giá 110.00.
 • Bạn đặt một lệnh Trailing Stop với khoảng cách là 15 pips.
 • Nếu giá giảm xuống và đạt đến 109.85, Trailing Stop sẽ điều chỉnh mức Stop Loss xuống 110.00 (giá mở cửa) – 15 pips = 109.85.
 • Nếu giá tiếp tục giảm và đạt đến 109.70, Trailing Stop sẽ điều chỉnh mức Stop Loss xuống 109.85 (giá mới thấp nhất) – 15 pips = 109.70.

Stop limit

Stop Limit là một loại lệnh kết hợp giữa lệnh Stop Order và lệnh Limit Order. Khi một giá cụ thể (mức Stop) được đạt đến, lệnh này sẽ biến đổi thành một lệnh Limit Order, chỉ có thể được thực hiện ở mức giá hoặc cao hơn (đối với lệnh mua) hoặc thấp hơn (đối với lệnh bán). Lệnh Stop Limit giúp giảm rủi ro và cung cấp một mức giá xác định cho việc thực hiện lệnh.

Ví dụ: Lệnh Stop Limit trong lệnh Mua (Long):

 • Bạn đang quan sát cặp tiền tệ EUR/USD giao động tăng và muốn mua khi giá vượt qua mức 1.1700.
 • Bạn đặt một lệnh Stop Limit với mức Stop là 1.1705 và mức Limit là 1.1710.
 • Nếu giá tăng lên và đạt đến mức 1.1705, lệnh này sẽ chuyển thành một lệnh Limit Order với giá giới hạn là 1.1710 hoặc cao hơn.

Ví dụ: Lệnh Stop Limit trong lệnh Bán (Short):

 • Bạn đang quan sát cặp tiền tệ GBP/USD giao động giảm và muốn bán khi giá dưới mức 1.3200.
 • Bạn đặt một lệnh Stop Limit với mức Stop là 1.3195 và mức Limit là 1.3190.
 • Nếu giá giảm xuống và đạt đến mức 1.3195, lệnh này sẽ chuyển thành một lệnh Limit Order với giá giới hạn là 1.3190 hoặc thấp hơn.

Tổng kết

CF Việt vừa chia sẻ đến nhà đầu tư tổng hợp các loại lệnh trong forex được dùng nhiều nhất và kèm ví dụ cụ thể. Hãy thử giao dịch với những lệnh này bằng cách mở tài khoản Demo tại những sàn forex uy tín mà chúng tôi giới thiệu trước khi tham gia vào thị trường thật bạn nhé.

Website | + posts

Tôi là quản trị viên web CF Việt - Trang giới thiệu top sàn giao dịch Crypto và Forex uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm, tôi sẽ chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin và kiến thức bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TOP Sàn Crypto

Đấu Trường Giao Dịch SuperX, 500,000 USDT đang gọi tên bạn

OKX

Hưởng mức phí thấp nhất, giao dịch nhanh nhất, API mạnh mẽ

Chiến thần giao ngay - Nhận phần chia từ tổng thưởng 100.000 USDT

Nền tảng giao dịch sao chép tiền điện tử lớn nhất thế giới, bảo mật an toàn

Giao dịch cả khi đang di chuyển. Mọi lúc, mọi nơi, thanh khoản tức thì

TOP Sàn Forex

Khớp lệnh nhanh, Spread ổn định, Rút tiền tức thì, Miễn phí hoa hồng

HFM

Khớp lệnh cực nhanh, nạp và rút tiền nhanh chóng, tài khoản miễn phí phí qua đêm

Miễn phí giao dịch qua đêm, sản phẩm giao dịch đa dạng, nạp rút nhanh chóng

Giao dịch nhanh chóng, Bảo mật an toàn, Mức chênh lệch cực thấp

XTB

Nền tảng tiên tiến, tốc độ xử lý cực nhanh, bảo mật an toàn